přihlásit trvale
Nová registrace
Rozhovor s hlavním doktorem studie mozkových traumat v boxu a MMA!

Rozhovor s hlavním doktorem studie mozkových traumat v boxu a MMA!

přečteno: 18696×
17.06.2012 v 15:23 | Autor: Roman Lukáč
diskuse: 15×
Rubriky: Články - bojové sporty

Je známo, že s tím, jak zápasníci inkasují opakovaně údery do hlavy, se mění velikost a systém obvodů jejich mozku. Není ovšem známo, jak tyto změny nejlépe interpretovat a jestli způsobují mozkové nemoci jako je Alzheimerova choroba či demence. Jak jsme vás informovali, významný krok v této oblasti byl podniknut v minulém roce, kdy Lou Ruvo Center pro zdraví mozku v Las Vegas započalo studii s téměř 200 boxery a MMA zápasníky.

Centrum nabídlo zápasníkům bezplatnou magnetickou rezonanci mozku (MRI) a další testy vyžadované pro licencování pod Nevadskou Atletickou komisí. Zápasníci na oplátku souhlasili s podrobením se sérii výzkumných testů a umožněním prohlídky mozku po dobu nejméně 4 let.  Jejich vyšetření bude studováno k odhalení nepatrných změn ve zdravotním stavu mozku, které mohou být ve vzájemném vztahu se zhoršeným myšlením (myšlenkovými procesy) a fungováním. Pokud tyto změny mohou být odhaleny dříve, bude možné zvrátit nebo alespoň zmírnit poškození způsobené mozkové nemoci, jako například Chronická traumatická encefalopatie (CTE) , typické degenerativní onemocnění, které se často objevuje u boxerů, amerických fotbalistů, hokejistů. Studie by také mohla stanovit regulace (např. zákaz nebo omezení zápasení) u typických známek nebezpečí v mozcích zápasníků. Níže vám přinášíme rozhovor s doktorem Charlesem Bernikem, který je vedoucím této studie.

Povězte nám, kde se studie momentálně nachází a co si stanovila za cíl vyřešit.

Oficiálně je to nazváno „Studie mozkového zdraví profesionálních zápasníků“ , takže jde o skupinu zápasníků, boxerů i MMA zápasníků a studie má několik cílů. Prvním z nich je, abychom byli schopni zjistit nebo rozpoznat ty nejčasnější změny poruch v mozku za pomocí nových technik, které máme k dispozici pomocí MRI vyšetření (magnetické rezonance), stejně jako další potenciální známky poškození. Těmi by mohly být chemikálie v krvi nebo dokonce změny ve slovním projevu  atd. Druhým cílem je schopnost zjistit, který jedinec může být na cestě k rozvoji těchto dlouhodobých komplikací u opakujících se zranění hlavy. Tím nejčastějším, o kterém slýcháme, je Chronická traumatická encefalopatie, která samozřejmě byla také ve zprávách v souvislosti s tragédií Juniora Seaua (zesnulý hráč NFL, který spáchal sebevraždu). Třetím cílem je zjistit, proč se u některých lidí rozvíjí tyto chronické stavy mozku a u jiných ne, i když jsou vystaveni stejné zátěži a zdali je to kvůli genetice nebo okolním faktorům či něčemu jinému. Takže to jsou tři ústřední cíle tohoto projektu. Začali jsme s tím asi před rokem. Nyní máme přes 180 zápasníků, kteří se účastní této studie a v rámci této studie se tito účastníci podrobí alespoň jednou ročně testům po dobu nejméně 4 let. Rádi bychom v tom pokračovali déle, ale pokud získáme informace od velkého počtu jedinců aspoň za 4 roky, naučíme se ohromné množství o předmětu, o kterém toho nyní víme, jen velmi málo. Máme pocit, že tato poškození a změny začínají, když lidé začnou aktivně zápasit a tam musíme hledat nejdříve, pokud chceme odhalit úplně prvotní změny.

Jak jste získali zápasníky, aby se zúčastnili projektu?

V určitém slova smyslu, jsme měli návnadu. V Nevadě a mnohých dalších státech, je součástí požadavků k udělení zápasové licence vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Takže vzhledem k tomu, že v rámci této studie jedinci podstoupí MRI testy alespoň jednou ročně, dostanou tento test za potenciálních 1.000 dolarů zcela zadarmo. Je nám jasné, že spousta zápasníků se připojila jen proto, aby ušetřila peníze. Také nabízíme některé krevní testy, které jsou vyžadovány pro udělení licence jako test na HIV, hepatitidu typu B a C. To k nám přivedlo mnoho zápasníků. My ale doufáme, že jakmile porozumí důležitosti toho všeho a hodnotě pro jejich vlastní životy, budou v tom pokračovat. Obdrželi jsme různorodé reakce. Někteří lidé, jak jsem řekl, přišli kvůli testům zdarma. Nicméně někteří se o to zajímají, chtějí o tom vědět, zejména pokud se nacházejí v pozdější fázi svých kariér. Máme obrovskou podporu od Nevadské Atletické komise (NSAC), která nám opravdu pomáhá, a obrovským podporovatelem je také UFC. Takže v určitém smyslu máme podporu od tohoto průmyslu, a na rozdíl od jiných sportů, jsou s námi od úplného začátku a podporují tento typ výzkumů. Když tady vídáme sportovce, myslím, že všichni ví, nebo většina z nich chápe, že je zde určité riziko spojené s tím být v tomto sportu, kde můžete opakovaně utrpět poškození způsobená otřesem mozku. Pro mnoho z nich je to živobytím. Jsou v tomto sportu už po dlouhou dobu.  Je to výzva. Milují to. A myslím, že to co se snažíme dělat, není o tom odrazovat lidi od boxu nebo MMA, ale udělat tyto sporty bezpečnějšími.

Mohla by nastat situace, kdy budete schopni předložit před nějakého zápasníka solidní důkazy, které prokazují, že dosáhl bodu, kdy už není návratu a riskuje vážné mentální zdravotní komplikace, pokud bude dál zápasit?

Myslím, že to může jít dvěma cestami. Myslím, že naší nadějí je dosáhnout objektivní informace, kterou můžeme prezentovat sportovcům, tak aby se mohli rozhodnout.  Takže to je samozřejmě ta nejdůležitější část. A mimochodem nemusí to být všechno nebo nic. Můžeme například zjistit, že je zde určitá frekvence či četnost zápasení, která se v určitém bodě stává příliš nebezpečnou. Takže místo toho, abychom říkali: „Nemůžete vůbec zápasit,“ nebo „Musíte zcela přestat se zápasením“ můžeme říkat, „Jste limitován k maximálně dvěma zápasům ročně a k tomu odpovídajícímu určitému množství tréninku před těmito zápasy“. Takže si budeme muset počkat, jaké to přinese výsledky. Ale samozřejmě, jak si umíte představit, kromě samotných zápasníků, regulační orgány by také rády měly tyto informace k dispozici, protože Atletické komise musí dělat rozhodnutí, do určité míry svévolně, zdali je zápasník schopen dále zápasit a pokračovat v kariéře, protože nemají žádné objektivní stopy, které by jim pomohly při rozhodování. A myslím, že je spravedlivé pro každého v tomto sportu, pokud zde bude objektivní měřítko, které řekne, zdali by měl někdo pokračovat nebo přestat, či jak jsem zmínil, zdali může zápasit s menší frekvencí. Nebo možná v určitém bodě budeme mít léčbu, léčbu, kterou můžete zahájit ještě předtím, než se objeví vážné poškození.

Pokud jde o rozhodování komisí o zdraví zápasníků, co je činí svévolné?

Myslím, že v tuhle chvíli nemáme žádné objektivní závěry. Myslím, že to jen ten momentální problém. Tím chci říct, pokud někdo nemá zřejmý strukturální problém v mozku, o kterém víme, že ohrožuje jeho zdraví. Kromě těchto případů, neexistuje žádné objektivní měřítko, ze kterého by mohly Komise při svém rozhodování vycházet. Takže co dělají? Dívají se, minimálně u boxerů, jak si vedli v několika posledních zápasech. Začali skutečně ztrácet své schopnosti? Začali dostávat brzo KO? A tak dále. Takže hodně je to, jak jsem řekl, intuitivní, založené na nepříliš objektivních měřítcích, a v tuto chvíli objektivní hodnocení nemáme. Ale naší nadějí v tomto projektu je, že budeme schopni říct. „Dobře, pokud máte takové a takové změny v MRI vyšetření mezi tímto a loňským rokem, pak u vás začíná nějaká nemoc. Máte problém a měl byste skončit.“

Uveďte nám příklad změn v mozku zápasníka, které by mohly být známkou nějakých potíží.

Je mnoho změn v mozku, které dokážeme změřit obyčejným MRI vyšetřením. Jednou z nich je objem či velikost určitých oblastí mozku, a pokud je tam nějaké poškození, tak se zmenší. Takže jsme schopni změřit toto zmenšení, a pokud tato míra převyšuje běžná očekávání, může to být známka nebezpečí. Nebo další technika, která je běžně dostupná je sledování vláken, které vedou napříč mozkem. Dokážeme je vizualizovat a můžeme se podívat kolik procent z nich je poškozených. Například, pokud se zvýší procento těch poškozených, může to být další známka. Nebo nyní jsme schopni měřit spojení mezi jednotlivými oblastmi mozku a když jsou v určité množství narušena,  může to být další známka.  Takže to vypadá, že zde mohou být zřetelné znaky při snímání mozku, které nám mohou poskytnout informace o tom, že začíná určitá nemoc, že začíná Chronická traumatická encefalopatie. A nová technika, která ještě není dostupná, ale vyvíjí se, bude moci zobrazit tau (protein v mozku, který je spojený s Alzheimerovou chorobou a demencí). To bude klíčové. Tím chci říct, pokud toto budeme schopni u jednotlivců měřit pomocí vyšetření mozku, budeme schopni odhalit tyto choroby v jejich prvopočátku. Tyto věci nejsou tak vzdálené, doufejme, že za několik let, 10 let, budeme mít k dispozici tyto objektivní znaky.

Pokud můžete, vysvětlete nám ten tau protein.

Tau protein je normální protein.  Normálně je zastoupen v struktuře mozkových buněk tak, že se nemění jejich tvar. Ukázalo se, že když tau změní svůj tvar, struktura buňky se zhroutí, poté se buňky poškodí a poškodí se celý systém. Takže si myslíme, že tau je známkou poškození v buňkách, a je to opravdu zajímavé. Nyní se přišlo na to, že tau se může přemisťovat z jedné buňky na druhou. Protože jednou ze základních nejasností bylo: „Když přestanete zápasit, proč se nemoc dále rozvíjí?“ A může se rozvíjet právě proto, že jakmile jednou máte tau protein, může se dále šířit z buňky na buňku. Takže je to opravdu velký cíl, který nyní stojí před vědou – pochopit jak trauma, úraz vede k těmto tau a co s tím můžeme dělat, abychom zabránili jejich šíření. Může to být vakcína. Může to být léčení. Zatím to nevíme. Ale může zde být způsob, jak tomu předcházet.

Takže je to tau, který způsobuje degeneraci mozku nebo jen to jen známka této degenerace?

To je velmi dobrá otázka, ale zatím to nevíme. Nejdříve bychom tomu potřebovali porozumět na zvířecích modelech, které utrpěly opakovaně poškození hlavy a možná odtud získáme nějaké poznatky. Ale vše nasvědčuje tomu, že tau se zdát být základním, nebo charakteristickým nálezem u Chronické traumatické encefalopatie. Jsou tam i další nálezy. Ale tau zde hraje důležitou roli.

Dlouholetý MMA zápasník a kickboxer Gary Goodridge trpí demencí a je to přisuzováno zraněním, které utrpěl během kariéry. Mohl byste nám říct, jak otřes mozku, který zápasník utrpí v zápase, může vést k tomu, že začne zapomínat věci?

To co nevíme je, jaký stupeň zátěže a otřesů je nezbytný pro poškození potřebné k tomu, aby vedl až k takto závažným nemocem. Nevíme několik věcí. Jednou z nich je, že se může ukázat, že nemusíte dostat KO. Může stačit jen určité množství úderů do hlavy, možná že je dostatečné takové množství, které vás dokáže jen lehce omráčit. A pokud to absolvujete opakovaně znovu a znovu, poškodíte mozkové buňky; z nějakého důvodu, začnete produkovat tau protein. Tento tau protein se potom začne rozšiřovat a potom, když se u vás nashromáždí dostatečné poškození – zejména pokud je to v oblastech mozku, které jsou klíčové pro paměť, reakční dobu, pro emoce – začnou se u vás projevovat tyto velmi zřejmé symptomy. Myslím, že jednou z důležitých věcí pro nás je, že jakmile jednou máte tyto symptomy, už jste docela dost daleko za hranicí. Z předběžných dat z naší studie jsme zjistili, že ve skutečnosti můžete mít smrštění mozku, tyto strukturální změny, roky předtím, než se stanou symptomatickými. Takže víme, že v mozku se začíná něco dít dlouhá léta předtím, než se někdo dostane do bodu, kde je pan Goodridge. A to je to, kde opravdu chcete zakročit, protože se nechcete dostat do tohoto stádia. Protože jakmile má jednou někdo demenci, už není cesty zpět. Tím chci říct, je opravdu těžké se s tím vypořádat.

Jaké jsou příznaky těchto typů poškození mozku? Jsou stejné jako ty, které se projevily před smrtí u Junior Seaua?

U Chronické traumatické encefalopatie (CTE) jsou jedny z prvních příznaků behaviorálního typu.  Zvýší se vznětlivost, zvýší se deprese a další podobné věci, které mohou být prvotní manifestací nemoci, dokonce i předtím, než se u vás rozvinou více fyzické a paměťové problémy. Takže, potřebujeme vědět, zdali je to opravdu to, čím Seau trpěl. Je to tragédie v každém případě, ale je také docela možné, že tímto trpěl. Rád bych také předeslal, že sportovci jsou bezpochyby způsobilý k určitým typům nemocí, který zbytek populace nemá. Takže, když ukončí kariéru, změní svůj životní styl, změní se jejich postavení ve společnosti, mohou zde být i další důvody, které způsobují tyto změny, ne jen nezbytně CTE. U mnoha případů těchto sportovců najdete v jejich historii, že se po skončení kariéry stali nervóznější, více náladoví, agresivnější, takže není pochyb o tom, že tyto projevy chování se mohou vystupňovat jako součást CTE. To jen ukazuje obtížnost toho, jak tyto věci klinicky rozdělit, odlišit. Někde se u někoho rozvine CTE a potom například začne mít deprese a na to začne pít alkohol nebo užívat drogy. A potom začne být těžké dopátrat se, která část toho chování je způsobená drogami? A za kolik z toho může alkohol? Ale částečně zatím vším vždy stojí v pozadí CTE. Myslím, že to popřít nemůžeme, takže je těžké říct v konkrétním případě, které konkrétní faktory způsobily tyto symptomy. A možná je to nějaká kombinace u určitých lidí. Ale ať už je zatím cokoliv, myslím, že pokud dokážeme eliminovat ty komponenty CTE, budeme možná na správně cestě k tomu, abychom eliminovali i ty další problémy.

Během let, kdy MMA usilovalo v Americe o akceptaci, jedním z klíčových bodů byl tvrzení, že MMA je bezpečnější, než box. Jelikož vaše studie zahrnuje jak MMA zápasníky, tak boxery, máte pro toto tvrzení nějaké důkazy?

Sledovali jsme to, protože očividně to je běžná otázka. A zatím – musíte však naše výsledky brát pouze jako předběžné, nyní má k dispozici kompletní data asi od 150 zápasníků – není zde žádný velký rozdíl mezi boxery a lidmi z MMA. Pokud je srovnáte podle počtu zápasů, které absolvovali, věku, vzdělání, není v tom velký rozdíl. Jsou zde dva mešní rozdíly mezi těmito dvěma skupinami, ale v konečném součtu tam není velký rozdíl. A možná zatím je skutečnost, že samotný zápas není ta důležitá část. Ve skutečnosti to může být trénink. Zápas, i když jde o titulový zápas, trvá maximálně 25 minut. Ale může být mnohem důležitější to, co děláte den co den v tělocvičně, zápasení, sparingy… Jak jsme mluvili se zápasníky, mnoho z nich nám řeklo, že když trénují, tak se drží trochu zpátky, ale občas to na druhé straně záleží, s kým trénují. Občas do toho jdou naplno. A to může být ten, bod, kdy k tomu dochází nejčastěji, kde se uskuteční nejvíce poškození, a ne v zápase.

V čem přesně není velký rozdíl mezi boxery a MMA zápasníky?

Dva hlavní výsledky, které nyní máme a které jsme vyhodnotili, jsou, jak si lidé vedou v poznávacích nebo paměťových testech. Takže jde o reakční dobu, paměť, rychlost zpracování informací. A testujeme to sérií počítačových testů, které podstupují. Takže to je jedno výsledné měřítko. A druhé výsledné měřítko je, jak už jsem zmínil, velikosti jednotlivých oblastí mozku, a zde srovnáváme velikosti konkrétních oblastí v návaznosti na to, kolik měli za sebou zápasů. A v tuto chvíli mezi boxery a MMA zápasníky – své stanovisko možná změníme, až získáme více zápasníků pro naší studii –  to nevypadá, že by tam byly nějaké velké rozdíly.

V bojových sportech existuje taková představa, že čím více KO inkasujete, tím náchylnější jste k tomu, inkasovat v budoucnu další KO, protože schopnost přijímat údery se snižuje. Nikdy jsem pro to ale neviděl vědecký podklad.

O tom nevím. Netuším, jestli je to doktrína. Mohu vám téměř garantovat, že proto není žádný vědecký podklad, protože asi nikdo to zatím oficiálně nezkoumal. Takže nevím, že by to byla pravda. Může být, ale nejsem si toho vědom. Může to být způsobené proto, že když několikrát dostane KO, mohou se ve vašem mozku začít dít změny, které zpomalí vaše reakce, takže to zvyšuje šanci, že bude více náchylní dostat KO i v budoucnu. Co v tuto chvíli známe je fenomén druhého otřesu mozku, kdy utrpíte jeden otřes mozku a potom se vrátíte zpátky příliš brzy a utrpíte další, to může ve skutečnosti způsobit devastující dopady, otoky mozku a podobné věci. To je ale velmi vzácné, a nemyslím, že by to souviselo s tím, co máte namysli. Ale mohlo by zatím být jednoduše to, že když jste hodně krát knokautován, nejste zřejmě buď moc dobrý a nebo u vás mohou začít změny v mozku, které ovlivňují vaší reakční dobu, vaši obranu, atd.

Logický závěr studie, kterou provádíte je, že byste mohli být schopni nashromáždit informace, které by mohli ukončit kariéru nějakého zápasníka. Umím si představit, že v určitém bodě, zde mohou být určité neshody s promotéry, pokud to jim a jejich zápasníkům bude bránit ve vydělávání peněz.

Ano, zajisté, to bude na regulačních orgánech, komisích. Bezpochyby to ovlivní promotéry a zápasníky.  Ale bude to pro dobro tohoto sportu, zřejmě nebudete chtít, aby se v něm pohybovali špatní zápasníci, lidé, kteří ztrácejí své schopnosti. To neposlouží nikomu. Takže si myslím, že je pro dobro tohoto sportu jako takového, když tito zápasníci, kteří ztrácejí své schopnosti kvůli změnám, které se dějí v jejich mozcích, skončí dříve, než utrpí více zranění a ztratí zcela své schopnosti.

Možná to bude zcela zřejmé, ale povězte nám, co je na této studii tak důležitého ve smyslu, co přinese zápasníkům?

Řekl bych, že když jste mladí, tak o takových věcech nepřemýšlíte. Ale vidíme lidi, kteří jsou blízko konci ke konci 40. nebo 50. roku života, což ve skutečnosti není příliš vysoký věk nebo v 60 letech, kdy máte rodinu, která rovněž trpí těmito následky. Takže nejen, že sportovec v určitém ohledu ztrácí sebe sama, jeho kvalitu života, ale ovlivňuje to i rodinu kolem něj. Ačkoliv lidé v bojových sportech tvoří jen malý vzorek společnosti, obecně, je to velmi důležitá studie. Ovlivňuje to nejenom zápasení, ale i ostatní sporty, které zahrnují kontakt, armádu, lidi, kteří utrpěli nějaké poranění hlavy. Všechny tito lidé z odlišných částí společnosti, mohou skončit stejným způsobem. A myslím, že pokud tomuto dokážeme porozumět v MMA a boxu, můžeme to přenést a opravdu tím pomoct lidem napříč celou společností.

foto:
ufc.com
(photo by Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)
hbo.com
guardian.co.uk (
Eric Jamison/AP)Související články

 
 

 

Diskuze k článku

Pro vkládání a hodnocení příspěvků se přihlašte. Nemáte-li ještě svůj profil, můžete si jej založit zde.

Všechny příspěvky

Gandalf. - Čtenář - 17.6.2012 v 17:19
Mozek - Odpovědět
 

No mám pocit že největší rozdíl mezi MMA a boxem je ten, že v MMA se na zemi nepočítá a je to rovnou knockout, kdežto v boxu se můžete ještě několikrát zvednout a zase spadnout a to odrovnává brutálně mozek.

Rek - Čtenář - 17.6.2012 v 19:07
Re: Mozek - Odpovědět
 

To je sice pravda, na druhou stranu, v MMA můžeš dostat čistý KO a mezi okamžikem, kdy si ho dostal a kdy je zápas ukončen může upylnout ještě několik vteřin, kdy inkasuješ další údery - GnP a právě ty jsou podle mě nejnebezpečnější, koneckoneců ten hit, co trefil Henderson vypnutýho Bispinga (viz. obrázek), je jeden z nejbrutálnějších vůbec. To se zase nemůže stát v boxu, kde ten zápas přeruší počítání, kdy rozhodčí zjišťuje, jak na tom ten borec je. Na to v MMA čas není, rozhodčí musí jednat hned, často se pak na něj zlobí, že to ukončil brzo, že zkazil, zápas, ale ne nadarmo se říká, hlavní je zdraví zápasníka. Raději dříve, než později.V profi, kde lítaj ty údery neuvěřitelnou silou, je to vážně o zdraví.

Cows - Čtenář - 17.6.2012 v 19:39
... - Odpovědět
 

Jenze tady nejde prece o ty zapasy! Kazdej kdo trenuje BS vi, ze i sparring se muze zvrhnout v poradnou melu, kde tece krev - znate tu stupnujici se tvrdost. A kdyz se sparruje 4x do tydne, tak ty opakovane narazy do hlavy skutecne muzou mit vliv, ale to je prave to, co se dozvime z vysledku teto studie.


"If Sambo was easy, it would be called Jiu Jitsu."

ukrutny medojed - Čtenář - 17.6.2012 v 20:24
rozdíl - Odpovědět
 

v mma je také výhoda oproti boxu, že zápas může být ukončen, aniž byste dostali ránu do hlavy

Rek - Čtenář - 17.6.2012 v 20:42
Mike Beranrdo - Odpovědět
 

Zajímalo by mě, nakolik se třeba nějaká taková nemoc projevila u Mika Bernarda. Psalo se, že bojoval s depresemi,atd. což je jeden z projevů, o kterém se tady mluví.

PabloPolvere - Čtenář - 17.6.2012 v 23:41
... - Odpovědět
 

V boxu tě trefí jen pěstí, v MMA můžeš dostat kopačku, loket, koleno a to má většinou větší silovou razanci než úder pěstí. Plus - nezapomínejte na velikost rukavic. Ale i tak si myslím, že je to na stejné úrovni - protože tak i tak, zápasníci jsou trénovaní něco ustát ;)


Půjdu do džungle a rozdám si to se lvem s párátkem v ruce.

- JOE FRAZIER

toddb - Čtenář - 18.6.2012 v 07:31
Re: ... - Odpovědět
 

Zase na druhou stranu jsou boxerské zápasy delší a údery směřují výhradně na horní polovinu těla. Proto se mi moc nelíbí zavádění 5ti kolových zápasů v UFC - myslím si, že to hodně zvyšuje riziko zranění zápasníků ve snaze zvýšit atraktivitu titulových zápasů. 


Mind controls the easiest way, sponsored by the C.I.A.

MogulAxe - Čtenář - 18.6.2012 v 12:57
MMA Box - Odpovědět
 

Tak co se týče rukavic, ač se to nezdá tak na otřesy hlavy je daleko horší dostat boxerskou než mma rukavicí, protože ohnisko dopadu je mnohem větší logicky, samozřejmě co se týče tržných ran tak je to jasné, ale pokud jde o otřesy na mozek. .......což by zase mohlo být kompenzováno lepším krytím co se týče box rukavic.

ukrutny medojed - Čtenář - 18.6.2012 v 15:37
Re: MMA Box - Odpovědět
 

To mi moc logické nepřijde. Právě, že naopak by měla být u box. rukavice díky větší ploše síla více rozložená...

shogun - Čtenář - 18.6.2012 v 17:24
Re: Re: MMA Box - Odpovědět
 

Je to sice zvláštní, ale je pravda, že když liskám do lap, pytle apod. tak větší řachy dělá boxerská rukavice. Že by to byl jen ten zvuk?


"I am too fast" Bob Sapp

Gandalf. - Čtenář - 18.6.2012 v 15:40
Re: MMA Box - Odpovědět
 

To je blbost. Normálně při sparingu v MMA taky používáme klasický boxerský rukavice, hlavně protože že jsou měkké.

MMA-9 - Čtenář - 18.6.2012 v 20:48
Re: Re: MMA Box - Odpovědět
 

Ale tak boxerský rukavice sou lepší třeba 12 na sparing než do sebe jít mma rukavicema proto to takhle dělaj

Goodridge - Čtenář - 18.6.2012 v 17:33
Re: MMA Box - Odpovědět
 

Tohle mi příjde logické, MMA rukavice udělají větší tržnou ránu a je rychleji KO, ale ten mozek to podle mě ušetří narozdíl od rozsáhlého nárazu po boxerské rukavici. To bude pro mozek myslím si horší.

Core - Čtenář - 18.6.2012 v 15:59
Můj názor - Odpovědět
 

Trénuju box, thaibox a trochu mma a čistě subjektivně mi přijde nejhorší klasický box. V thai, K1 mam 5 am. zapasu, ale do zapsu v boxu nechci. Asi bych ho byl schopen odboxovat, ale vadí mi pravě množství ran do hlavy, kdy i přes kryt člověk hrozně nakoupí.

Mě se mockrát na treninku nestalo, že bych chytil čistý koleno, loket nebo high kick na hlavu. To samé MMA, raději chytím tvrdý GnP (4-5 ran) než aby mě někdo 12 kol mlátil to hlavy tj. třeba 400 úderů na hlavu (i přes kryt).

fr33k - Čtenář - 21.6.2012 v 20:30
zdroj - Odpovědět
 

zdroj: internet - není to tak náhodou porušování autorských práv k fotkám?